! Pro správnou funkci stránek je nutno mít povolený JavaScript !
ČeštinaEnglish

Seznam referencí v ČR

IS LUHOP

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

Místo : Vrchlabí

Doba plnění: 2013-2017

Popis: Informační systém pro komplexní plánování a administraci priorit, hospodářských opatření a monitoringu jejich dopadu ve spravovaném území pro nelesní ekosystémy.

 

ECC® Přestupky

Objednatel: Městská policie České Budějovice

Místo : České Budějovice

Doba plnění: 2013-2015

Popis: Software pro podporu agendy řešení přestupků s propojením na databázi událostí a záznamů evidovaných v informačním systému ECC®s Středisko.

 

ECC® Středisko, GIS, GPS, CCTV, ASVV, Události

Objednatel: Městská policie České Budějovice

Místo : České Budějovice

Doba plnění: 2008-2014

Popis: Software pro dispečink a dohledové stanoviště městské police, který poskytuje přísup ke všem důležitým technologiím jako CCTV (dohledové kamery), GPS (policejní hlídky), ASVV (Akustický systém včasného vyrozumění - sirény) a dalším v rámci jednotného prostředí s integrovaným systémem GIS. Software zahrnuje také agendu pro registraci událostí a hlášení hlídek a jejích propojení na systém pro správu agendy přestupků.

 

ISKŘ HMP - Informační systém krizového řízení Hl. m. Prahy

Objednatel: Asseco Czech Republic, a. s.

Místo : Praha

Doba plnění: 2009-2013

Popis: Software pro modul řešení a řízení v rámci ISKŘ (desktopový a webový klient), u desktopové verze zahrnující integraci technologií GIS, GPS, CCTV a dalších modulů ISKŘ v rámci jednotného prostředí.

 

ECC® BCMS - Business Continuity Management System

Objednatel: Raiffeisenbank a.s.

Místo : Česká Republika

Doba plnění: 2010-2011

Popis: Softwarová aplikace poskytující technickou a informační podporu pro firemní a korporátní systémy řízení kontinuity činností při mimořádných a krizových událostech. Aplikace podporuje efektivní přípravu a účinnou reakci na krizi, její řízení i rychlou obnovu procesů a funkcí organizace.

 

CRISIS - Krizové řízení NCRS (NATO Crisis Responsibility Systems) jako základní předpoklad rozvoje operačních schopností v oblasti informační podpory řízení ozbrojených sil v rámci bezpečnostního systému České republiky

Objednatel: Ministerstvo obrany ČR

Místo : Česká Republika

Doba plnění: 2009 - 2010

Popis: Studie a demoverze APV, návrh integrační platformy, umožňující standardizovanou formou přispívat systémům třetích stran do NSRK, OPSÚ a zajistit optimalizaci procesů a standardizaci kompetencí, odpovědností a působností všech složek bezpečnostního systému ČR při řešení vojenských a nevojenských krizových situací.

 

ECC® NSRK

Objednatel: Krajské úřady Plzeň, Karlovy Vary, Zlín a Liberec, MO ČR (v rámci ECC® PO)

Místo : Plzeň, Karlovy Vary, Zlín , Liberec, Praha

Doba plnění: 2007 - 2008

Popis: APV NSRK – SW nadstavba pro Seznam opatření NSRK ČR

ECC® CEVH

Objednatel : MO ČR

Místo: MO Praha, KrÚ všech krajů ČR

Doba plnění: 2007 – 2008

Popis : Informační systém pro evidenci válečných hrobů

ECC®s – CCTV, GIS, GPS, Compact, IMS Server

Objednatel MHMP/KH servis spol. s r.o.

Místo MHMP/Městská policie Praha

Doba plnění únor 2004 – 2006

Popis zakázky ECC®s – CCTV - Softwarová nadstavba ovládání Městského kamerového systému hl. m. Prahy

 

ECC®s – GPS

Objednatel MHMP/DELTA Energy systems spol. s r.o.

Místo Městská policie Praha

Doba plnění prosinec 2004

Popis zakázky ECC®s – GPS – Softwarové komponenty pro sledování vozidel MP HMP cestou MRS TETRA

 

ECC®s – ASVV

Objednatel MHMP/Vegacom a.s.

Místo Praha

Doba plnění listopad 2004 – 2006

Popis zakázky ECC®s – ASVV - Softwarová nadstavba ovládání elektronických sirén Autonomního systému varování a vyrozumění hl.m.Prahy

 

ECC®s – CCTV, GIS, VISO, OPER

Objednatel ORP

Místo Neratovice

Doba plnění 2005 – 2006

Popis zakázky ECC®s – Softwarová nadstavba pro Informační podporu krizového a operačního řízení – dohledové pracoviště

 

ECC®s – CCTV, GIS, VISO, OPER, PCO

Objednatel Zlín / Vegacom a.s.

Místo Zlín

Doba plnění 2005 – 2007

Popis zakázky ECC®s – Softwarová integrační nadstavba pro „Integrovaný bezpečnostní systém Zlín“

 

ECC®s – CCTV, GIS, VISO, OPER, PCO, GPS

Objednatel Zlín

Místo Zlín

Doba plnění 10 – 12 / 2005

Popis zakázky ECC®s – Informační systém pro podporu KŘ

 

ECC®s – CCTV, INFO35, IMS

Objednatel Liberecký kraj

Místo Liberec

Doba plnění 2005

Popis zakázky ECC®s – Softwarová nadstavba pro Informační podporu krizového a operačního řízení

 

ECC®s – CCTV, VISO, GIS

Objednatel ORP

Místo České Budějovice

Doba plnění 2005 – 2006

Popis zakázky ECC®s – Softwarová nadstavba pro Informační podporu krizového a operačního řízení

 

ECC®s – IS KŘ

Objednatel Zlín

Místo Zlín

Doba plnění 2005 – 2006

Popis zakázky ECC – Informační systém Krizového řízení ORP Zlín

 

ECC®s – MapServer

Objednatel Krajský úřad Libereckého kraje

Místo Liberec

Doba plnění 2006

Popis zakázky ECC – MapServer - Integrační mapový server pro podporu činností spojených s KŘ, PO a IZS

 

ECC®s – PO

Objednatel MO ČR

Místo Praha

Doba plnění 2004 – 2006

Popis zakázky ECC – PO - Analytická, projektová činnost ve prospěch tvorby a realizace Plánu obrany ČR, zajištění informační podpory Plánu obrany ČR.

 

IS ARGIS/ROBIS

Objednatel SSHR/T-soft s.r.o.

Místo Praha

Doba plnění březen 2003 – březen 2006

Popis zakázky IS ARGIS/ROBIS Ropné bezpečnosti Správy státních hmotných rezerv v rámci IS krizového řízení ARGIS

 

IS BOIS EZIS 3,0 - ABI

Objednatel VTUL a PVO

Místo Praha

Doba plnění říjen 2002 – květen 2003

Popis zakázky IS BOIS EZIS 3,0 – ABI IS informační podpory procesů STO v rámci Bojového informačního systému letectva

 

IS PaveVisor

Objednatel AČR

Místo Praha

Doba plnění říjen 2002 – říjen 2003

Popis zakázky IS PaveVisor – IS správy a údržby letištních ploch, integrace mobilního sběru dat v terénu

 

IS CreateUp - AirBaseInfo

Objednatel AČR, zL Čáslav

Místo ČR

Doba plnění říjen 2001 – prosinec 2003

Popis zakázky IS Create Up – AirBaseInfo, IS podpory infrastruktury Letecké základny

 

IS CreateUp – Radio

Objednatel Agentura komunikačních a informačních systémů AČR

Místo Praha

Doba plnění leden 2003 – říjen 2003

Popis zakázky IS Create Up – Radio, Systém evidence, plánování, ochrany, radioreléových směrů a kabelových sítí AČR

 

IS CreateUp – SITE

Objednatel Agentura komunikačních a informačních systémů AČR / ředitelství logistické a zdravotnické podpory SNI

Místo Praha

Doba plnění listopad 2000 – prosinec 2003

Popis zakázky IS Create Up – SITE, IS pracovišť ochrany územních zájmů AČR zajišťující evidenci, plánování, ochrany a součinnost při realizaci ochrany objektů AČR

 

Seznam referencí v zahraničí

ECC®s – GPS, GIS

Objednatel CPE CPE Slovakia, spol. s r.o.

Místo Zvolen, Slovensko

Doba plnění 2006 – 2007

Popis zakázky ECC®s – Softwarová nadstavba pro integraci modulů informační podpory krizového a operačního řízení s důrazem na ECC®s – GPS (sledování vozidel a pěších hlídek cestou GPRS)

 

ECC®s – CCTV, GIS

Objednatel CPE Slovakia, spol. s r.o.

Místo letiště Košice, Slovensko

Doba plnění listopad 2005

Popis zakázky ECC®s – CCTV - Integrační nadstavba pro mezinárodní letiště na Slovensku

 

ECC®s – ZZS

Objednatel IRS / Delta Energy Systems SK

Místo Bratislava

Doba plnění 2004 – 2005

Popis zakázky ECC – ZZS IS pro zajištění a podporu činností dispečinků, operačních středisek Záchranné služby Bratislava

Copyright © 2007-2015, Z.L.D. s.r.o., www.zld.cz
Project : eccs
Page : references
Last changed : 03.02.2015 10:30:21
Dvojitá hlavička a patička + obsah
script time : 1.665257 sec
DB touch : 34
user : | Nepřihlášený uživatel | Nepřihlášený uživatel
Čeština
utf-8


scrollTop
xxxx : yyyy