! Pro správnou funkci stránek je nutno mít povolený JavaScript !
ČeštinaEnglish

Cílová skupina

PČR, MP

Nejčastějším uživatelem ECCs je městská či obecní policie, která jako zvláštní orgán obce zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku a přispívá k ochraně bezpečnosti občanů ve městech a obcích. Stálé služby a operační pracoviště městské policie ovládají jednotlivé systémy ochrany bezpečnosti, mezi které patří nejčastěji: městské kamerové systémy, pulty centrální ochrany, varovné, výstražné a informační systémy a ostatní bezpečnostní technologie. ECCs nabízí městské policii integrační platformu zajišťující součinnost a interoperabilitu všech užívaných i plánovaných systémů ve prospěch efektivního plnění zákonných úkolů. S pomocí ECCs je možné z pracovišť městské policie, nebo operačních místností krizového štábu města efektivně řídit síly a prostředky v mimořádných, nebo krizových situacích. ECCs je také platformou pro sjednocení technických systémů budovaných orgány, organizacemi, organizačními složkami i firmami na teritoriu města do ucelené funkcionality.

 

Služby ECCs lze jednoduše zpřístupnit na operační pracoviště městských, obvodních, okresních, nebo krajských ředitelství Policie ČR.

HZS

Profesionální jednotky hasičského záchranného sboru na úrovni krajských, nebo územních útvarů mohou jako podporu svých standardních nástrojů operačního řízení využívat služby ECCs obdobně jako Policie ČR. Nejčastěji se jedná o zpřístupnění modulů ECCs GIS, ECCs CCTV a ECCs VISO.

Jednotky požární ochrany obcí, budované v rámci plošného pokrytí jako profesionální mohou využívat na svých dispečerských pracovištích ECCs ve stejném rozsahu, jako městská policie a umožnit tak efektivní řízení nasazení vlastních sil a prostředků, sborů dobrovolných hasičů, záchranářských týmů, či dobrovolníků v mimořádných situacích.

ZZS

Pro podporu činnosti krajských dispečinků KSZZS může být využito vybraných služeb ECCs obdobně jako u profesionálních hasičů. ECCs operační středisko a vybrané podpůrné moduly se mohou stát významným prvkem technické podpory práce dispečerských pracovišť.

MO / AČR

Potenciálními uživateli ECC ve sféře zajišťování obrany České republiky jsou ozbrojené síly ČR,
zejména jejich stěžejní složka AČR a určené orgány státní správy. Konkrétními uživateli ECC budou
jednotlivé organizační celky MO ČR, operačně taktická velitelství, krajská vojenská
velitelství a vybrané vojenské útvary, ÚSÚ, KrÚ a ORP.

 

Při využívání ECC půjde zejména o :

  • oblast plánování použití vojenských útvarů v různých variantách vojenských krizových situací
  • oblast plánování a reálného použití vojenských útvarů a využití kapacit AČR při řešení nevojenských krizí
  • oblast plánování a realizace opatření pro zabezpečení obrany státu v jednotlivých infrastrukturách
  • oblast zajištění součinnosti s koaličními jednotkami aliance NATO při jejich pobytu na našem území

Podmínky pro realizaci opatření ve výše uvedených oblastech jsou vytvořeny:

  1. ECC PO k informační podpoře Plánu obrany ČR
  2. ECC NSRK jako APV k provádění opatření národního systému reakce na krize
  3. ECC OPSÚ pro evidenci objektů obranné infrastruktury ČR
  4. Možností propojení ECC na jiné informační systémy používané ústředními správními úřady (ÚSÚ)

Civilní bezpečnostní služby

Jsou perspektivním uživatelem ECCs. Technické řešení na bázi ECCs může vytvořit jednotnou informační a komunikační infrastrukturu propojující komerční a veřejnosprávní bezpečnost, především při budování tzv. bezpečných lokalit. Poznatky a události zachycené detektivy a operačními pracovníky bezpečnostních agentur je možné v platformě ECCs v reálném čase spolu se společným obrazem situace předávat dispečinkům základních i podpůrných složek integrovaného záchranného systému. Takovýto přístup je patrný ve vyspělých státech Evropy, například ve Velké Británii, kde i zde je sjednocujícím prvkem technická platforma.

Technické služby a dopravní společnosti

ECCs či jeho účelové výstupy výrazně podporují účinnost práce dispečinků a zpřístupňují bezpečnostní technologie pro potřeby funkcionality veřejných služeb. Umožňují tak každodenní zapojení těchto subjektů do procesů používaných při řízení mimořádných situací a krizových stavů. ECCs umožňuje například podíl všech sil a prostředků města na kalamitním plánu zimní údržby komunikací, bezpečnosti městské hromadné dopravy, ochraně veřejné infrastruktury apod.

Copyright © 2007-2015, Z.L.D. s.r.o., www.zld.cz
Project : eccs
Page : products/target-group
Last changed : 10.02.2009 10:17:07
Dvojitá hlavička a patička + obsah
script time : 2.673511 sec
DB touch : 34
user : | Nepřihlášený uživatel | Nepřihlášený uživatel
Čeština
utf-8


scrollTop
xxxx : yyyy